Ouderraad

De Ouderraad helpt de leerkrachten tijdens activiteiten op school. U kunt denken aan de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasviering of Koningsspelen. De ouderraad bestaat uit meerdere ouders en een leerkracht. De ouderraad beheert de oudergelden van de school (bijdragen voor schoolreis of kamp en de vrijwillige ouderbijdrage). De penningmeester van de ouderraad vormt samen met de penningmeester van de ACK de ‘stichting vrienden van de Klister’.

U kunt de Ouderraad bereiken via een mail naar OR.deklister@ckcdrenthe.nl.