Mijn kind is leerling

NIEUWSBRIEVEN MET FOTO'S EN ACTUELE INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS


TIJDENS LOCKDOWN: Mijn kind volgt onderwijs bij jullie. Kan ik hem/haar brengen?
Uitsluitend voor ouders met een vitaal beroep (conform richtlijn overheid) waarvoor het onmogelijk is om de kinderen zelf op te vangen organiseren we noodopvang onder schooltijd. U wordt dan verzocht om noodopvang voor uw kind(eren) aan te vragen via het algemene mailadres van het kindcentrum, onder vermelding van de naam van uw kind(eren), uw beroep en de gewenste dagdelen. Dit kan tot uiterlijk 15.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de noodopvang. Na ontvangst van uw aanvraag, bevestigen wij u of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Pas nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen rekenen wij op de komst van uw kind(eren) in de betreffende nood-opvang Een lijst met mailadressen vindt u hier: https://www.ckcdrenthe.nl/locaties.


TIJDENS LOCKDOWN: Ik neem kinderopvang bij jullie af. Kan ik mijn kind komen brengen?
Indien u kinderopvang bij ons afneemt geldt dezelfde noodmaatregel als voor onderwijs. Alleen voor ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen (conform richtlijn overheid), en die zelf geen opvang kunnen organiseren is noodopvang mogelijk. De kinderopvanglocaties van CKC Drenthe blijven tot nader bericht geopend voor noodopvang. Ook voor de kinderopvang geldt dat u een aanvraag kunt doen om van de noodopvang gebruik te maken. Dit kan door te mailen naar planning@ckcdrenthe.nl. Na ontvangst van uw aanvraag, koppelen wij in onze reactie de mogelijkheden voor de door u aangevraagde nood-opvang aan u terug. Pas nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen re-kenen wij op de komst van uw kind(eren) in de betreffende noodopvang. Bij het aanvragen van dit type noodopvang dient u de volgende gegevens te vermelden:
1. Beroep(en) ouders/verzorgers
2. Naam kind(eren)
3. Type opvang: BSO, VSO, KDV of peuteropvang
4. Gewenste dagdelen: ochtend, middag of hele dag
5. Eventuele afwijkende tijden. Onze standaardtijden zijn: 7.30 – 18.00 uur


Ziekmelden
Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.


Verlof
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. (Zie hierbij de link naar het verlofformulier.)


Vakanties onderwijs
Hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar, inclusief de studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.

VakantieEerste dagLaatste dag
Herfstvakantie10 oktober 202018 oktober 2020
Kerstvakantie19 december 20203 januari 2021
Voorjaarsvakantie20 februari 202128 februari 2021
Pasen2 april 20215 april 2021
Meivakantie24 april 20219 mei 2021
Hemelvaart13 mei 202114 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 
Zomervakantie10 juli 202122 augustus 2021


Op de vrijdagmiddagen 18 december 2020 en 9 juli 2021 zijn de kinderen vanaf 12 uur vrij

Studiedagen
Het team heeft komend jaar studiedagen op 28 oktober, 19 februari en 16 juni. De kinderen zijn deze dagen vrij.