Mijn kind is leerling

NIEUWSBRIEVEN MET FOTO'S EN ACTUELE INFORMATIE VOOR OUDERS/VERZORGERS


Ziekmelden
Als uw kind ziek is of om andere redenen het kindcentrum niet kan bezoeken, dan horen we dit graag telefonisch vóór aanvang van de lessen. Als een kind binnen een uur na aanvang van de lessen, zonder dat hiervan melding is gemaakt, niet aanwezig is, wordt contact met u opgenomen. We maken ons dan ongerust over het wegblijven van uw kind. Dagelijks wordt de aan- of afwezigheid van de kinderen geregistreerd.

Verlof
Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. (Zie hierbij de link naar het verlofformulier.)

Vakanties onderwijs
Hieronder het vakantierooster voor dit schooljaar, inclusief de studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.

VakantieEerste dagLaatste dag
Herfstvakantie16 oktober 202124 oktober 2021
Kerstvakantie24 december 20219 januari 2022
Voorjaarsvakantie19 februari 202227 februari 2022
Pasen14 april 2022 (11.45 uur)18 april 2022
Meivakantie23 april 20228 mei 2022
Hemelvaart26 mei 202227 mei 2022
Tweede Pinksterdag6 juni 20226 juni 2022
Zomervakantie15 juli 2022 (11.45 uur)28 augustus 2022


Studiedagen
Het team heeft studiedagen op 11 oktober, 17 februari en 21 juni. De kinderen zijn die dagen de hele dag vrij. Daarnaast is er nog een studiemiddag op 21 maart. De kinderen zijn dan om 11.45 uur vrij.