Leerlingenzorg

In het dagelijks contact, uit observaties en toetsresultaten zien wij de ontwikkeling van alle kinderen. Soms merken we dat er kinderen zijn die meer ondersteuning of begeleiding nodig hebben. Vanuit de gedachte van passend onderwijs, stemmen wij ons aanbod af op de verschillen tussen kinderen en individuele behoeften. We kijken daarbij vooral naar wat een kind wel kan in plaats van wat het kind niet kan. 

Voor kinderen die meer aan kunnen, bieden we extra uitdagend materiaal. Voor kinderen die moeite hebben met de lesstof zoeken we naar een passend lesaanbod, samen met de intern begeleider.  De intern begeleider is iemand die samen met de leerkracht zorgt voor een passend lesaanbod voor alle kinderen. 

In ons ondersteuningsprofiel staat onze basisondersteuning beschreven, evenals de grenzen in ons aanbod.