Missie en visie

In de geborgenheid en goede sfeer op school kunnen de kinderen zich ontwikkelen met al hun veelkleurige talenten. Daarbij zijn de ontmoeting, het samenwerken en de uitdaging belangrijke elementen, waarbij het team van De Klister de kinderen ondersteunt en stimuleert om zich te ontwikkelen en hun plek in de  maatschappij te vinden. We willen een open christelijke school zijn.  Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect voor onze christelijke identiteit het uitgangspunt.

Wij streven ernaar de kinderen ervaringen, vaardigheden en kennis te geven, waardoor zij hun talenten, kwaliteiten en creativiteit optimaal kunnen ontplooien. In samenwerking en vanuit harmonie met de ouders halen we het beste uit de kinderen. Ons kindcentrum streeft naar brede ontwikkeling van de kinderen en merkbare resultaten die aansluiten bij de mogelijkheden van de kinderen. Onder resultaten verstaan we zowel ontwikkeling op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel als motorisch gebied.

We handelen en leren vanuit een aantal kernwaarden, onze sleutels tot succes. Deze waarden liggen ten grondslag aan de regels en afspraken die wij op ons kindcentrum hanteren voor alle betrokkenen.

Onze kernwaarden zijn: Inspireren, Vertrouwen, Samenwerken en Kwaliteit. Deze kernwaarden gelden zowel voor kinderen, professionals als ouders.