MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft een adviserende rol, maar wordt ook om instemming gevraagd bij veranderingen in het beleid van de school. De MR van de Klister bestaat uit drie leerkrachten (personeelsgeleding) en drie ouders (oudergeleding).