Schooltijden

Groep 1 t/m 8

Maandag      08.30 uur – 14.15 uur

Dinsdag        08.30 uur – 14.15 uur

Woensdag    08.30 uur – 12.30 uur

Donderdag    08.30 uur – 14.15 uur

Vrijdag          08.30 uur – 14.15 uur

Er is inloop voor de groepen vanaf 08.20 uur; dat wil zeggen, dat uw kind direct naar binnen kan gaan en niet hoeft te wachten op de bel. De schoolbel gaat een paar minuten voor aanvang. Op deze manier kunnen de kinderen van de verschillende groepen rustig naar binnen lopen en weten de ouders dat de school gaat beginnen. Wij hopen op deze manier ook te bevorderen dat we direct om 8.30 uur kunnen beginnen.

De kinderen worden gedurende deze inloopperiode vaak uitgedaagd d.m.v. een opdracht op het digibord of een spelletje. Graag de kinderen niet eerder dan 8.20 uur op school laten komen; er is geen pleinwacht/toezicht.

De kinderen uit de onderbouw worden door hun ouders/verzorgers naar het kleuterplein gebracht. De leerkrachten vangen de kinderen daar op en voordat ze naar binnen gaan, wordt er nog even buiten gespeeld.