Ik zoek een basisschool

Op de Klister werken we met leerstofjaargroepen en met combinatiegroepen. Bij een leerstofjaargroep zijn leerlingen op basis van leeftijd gegroepeerd. Bij een combinatiegroep worden twee of meer leerjaren samengevoegd tot een groep. Zo hebben we dit schooljaar 3 groepen 1/2. We bieden onderwijs op maat in een omgeving die rust uitstraalt en structuur en regelmaat biedt. Binnen het onderwijs op de Klister staan spelen, ontwikkelen en leren centraal. We streven ernaar uw kind ervaringen, vaardigheden en kennis te geven waardoor zij hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen ontplooien.  

Dat houdt in dat we op de Klister:

  • Voldoende ruimte en aandacht bieden voor kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben.
  • Onze leerlingen leren zelfstandig te handelen en te functioneren in onze maatschappij.
  • Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen, samen te werken, zodat zij een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn zich in de steeds veranderende maatschappij te kunnen redden.
  • Onze leerlingen leren kritisch te zijn op hun presteren. Door regelmatig met hen over hun werk te praten willen we ze leren plannen en handelen en resultaten met elkaar in verband te brengen.
  • Onze leerlingen ICT-vaardigheden aanleren. Het gebruik van computers en iPads is niet alleen ondersteuning voor het onderwijs, maar we willen leerlingen ook vaardigheden aanleren zoals tekstverwerken, presentaties maken en met internet en e-mail werken.

De kinderen hebben na acht jaar basisonderwijs voldoende bagage van ons meegekregen om zich in het voortgezet onderwijs verder te kunnen ontwikkelen.

Meer informatie over ons kindcentrum vindt u in onze uitgebreide kindcentrumgids.