Welkom!

De Klister is een gezellig en actief kindcentrum voor basisonderwijs en kinderopvang in Nieuw-Buinen. Volgens het jaarklassensysteem bieden wij basisonderwijs aan ruim 200 leerlingen, waarbij we zo veel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Dit doen wij met een enthousiast, betrokken team en in samenwerking met de ouders.
Daarnaast bieden wij voor- en naschoolse opvang, dagopvang en peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal).

Op onze website vindt u veel informatie over ons kindcentrum. Wilt u meer weten, dan bent u van harte welkom om, samen met uw kind, langs te komen voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. Tijdens het gesprek vertellen wij u graag meer over ons kindcentrum.

Hetty Sibbald - directrice
0599 613864 / deklister@ckcdrenthe.nl

 

Nieuwsberichten