Welkom bij de Klister

De Klister is een gezellig en actief kindcentrum voor basisonderwijs en kinderopvang in Nieuw-Buinen. Volgens het jaarklassensysteem bieden wij basisonderwijs aan ruim 200 leerlingen, waarbij we zo veel mogelijk aansluiten op de mogelijkheden van het kind. Dit doen wij met een enthousiast, betrokken team en in samenwerking met de ouders. Daarnaast bieden wij voor- en naschoolse opvang, dagopvang en peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal).

Op onze website vindt u veel informatie over De Klister. Wilt u meer weten, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk, vrijblijvend gesprek. Als u wilt, kunt u dan ook een rondleiding krijgen en zelf de sfeer proeven. 

 

Nieuwsberichten